Deze e-mail en bijlage(n) zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het is niet toegestaan de inhoud van dit emailbericht en bijlage(n) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of onrechtmatig te gebruiken. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is of deze is per abuis aan u gericht, verzoeken wij u de afzender van deze e-mail direct hiervan op te hoogte te stellen alsmede het e-mailbericht en bijlage(n) direct te vernietigen. Megens&Veenstra sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Alle rechten voorbehouden.
 
This e-mail and attachments are strictly confidential and exclusively intended for the addressee(s). Disclosure, copying or unauthorised use, is strictly prohibited. If you are not the adressee or you have received this e-mail in error, you are requested to notify us immediately and delete this e-mail and attachments from your computer. Megens&Veenstra rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. All rights reserved.